Drepturile persoanei vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor

In calitate de persoana vizata, aveti drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectam de la dumneavoastra:

  • Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare;
  • Dreptul de avea acces la datele cu caracter personal prelucrate;
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;
  • Dreptul la portabilitatea datelor;
  • Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor;v
  • Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii de Protectie a Datelor (ANSPDCP);
  • Dreptul de a va adresa instantelor de judecata.